Learnlab
Seminar
Stand
Om Learnlab
Learnlab
Digitale verktøy for samarbeidslæring og elevengasjement
Vi mener at elevene skal være produsenter av kunnskap og kompetanse, ikke bare konsumenter. De bør ha en aktiv rolle i egen læring, og vi mener også at god læring skjer når flere jobber sammen. Derfor har vi laget digitale læringsverktøy som lar elevene delta, produsere og utforske på ulike måter, både individuelt og sammen med andre. Vi utvikler også et vurderingsverktøy hvor kunstig intelligens kan bidra til veiledning i elevenes produksjon og støtte lærerens vurderingspraksis.
Parallellseminar
Se alle utstillere