Lingit
Seminar
Stand
Om Lingit
Lingit
Vi Lingit jobber alltid mot et felles mål - at alle elever skal ha like muligheter til å lese, skrive og forstå. Med vår programvare Lingdys, kan elever jobbe enklere og oppleve større mestring, selvstendighet og motivasjon. Det er også viktig for oss å tilby fleksible løsninger som er enkle å tilpasse for alle aldersgrupper. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å jobbe effektivt, komme raskt frem til målet og få en mulighet til å uttrykke seg, enten det dreier seg om en skoleoppgave, et blogg-innlegg - eller på andre arenaer hvor man produserer tekst.
Parallellseminar
Se alle utstillere