Aski Raski
Seminar
Stand
Om Aski Raski
Aski Raski
Programmet gir elever øvelse i å lese og skrive lyder, stavelser, ord og setninger raskt og riktig. Ved hjelp av kartleggingen fanges elevene opp tidlig, og lærere kan forebygge senere vansker.

Nøkkelen til å lære å lese, er å høre alle lydene i ordene. I Aski Raski er det mange øvelser som utvikler nettopp den fonologiske bevisstheten. En egen lærermodul gir god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her kan også tilpassede stier, et ferdig sett med oppgaver, tildeles hver elev. Programmet er nyttig for alle elever, både de som følger en normert leseutvikling, de som trenger litt ekstra, og de som har kommet langt i leseutviklingen. Aski Raski kan brukes helt fra barnehage til vgs og voksenopplæring.
Nå har vi lansert Startpakken - en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen. I Startpakken kombineres digitale øvelser, lekpreget aktivitet og nivåtilpassede tekster og oppgaveark. Alt dette materialet er også tilpasset lesekurs for elever som trenger et løft.

Elever som synes det er vanskelig å lese på norsk, får ofte store vansker med skriftlig engelsk. På etterspørsel fra våre aktive lærerbrukere har vi derfor utviklet Aski Raski Engelsk. Kom innom oss på stand for å se våre produkter, eller bare slå av en prat!Kommer snart
Parallellseminar
Se alle utstillere