Enable
Seminar
Stand
Om Enable
Enable
Utnytt Teams bedre med apper fra Enable
Enable leverer tjenester og egenutviklede apper for Microsoft 365 og Teams. Vi har apper som Zokrates (LMS), PlanIt (årshjul), Agenda (møteadministrasjon), Templates (håndtering av maler) og og Guidance (håndbøker/planverk). Våre tjenester inkluderer også rådgiving, brukeradopsjon/opplæring, informasjonsarkitektur og intranett.
Om Enable
Enable er et konsulentselskap fra Trondheim som utelukkende jobber med Microsoft 365. Enable ble etablert tilbake i 2006, og er 100% eid av de ansatte. På kundelista vår står både store og små offentlige og private organisasjoner som for eksempel, NTNU, UiB, Helse Midt-Norge, Arbeidstilsynet, Forsvarsbygg og Helse-Nord. Gjennom konsulentvirksomheten identifiserer vi mange behov for utvidelser til Microsoft 365, og har dermed også begynt å utvikle apper for Teams i et eget datterselskap, Enable 365.
2 av våre apper PlanIt og Agenda er allerede å finne i Microsoft AppSource, mens de øvrige inntil videre kun kan kjøpes direkte fra oss.
Alle appene våre har det til felles at alle data lagres i kundenes egen Microsoft 365 tenant slik at man ikke behøver å bekymre seg for hvor data lagres, og hvem som har tilgang til den. Det styrer man selv. Man er også dekket av allerede inngåtte databehandleravtale med Microsoft. Dette har ført til at våre apper har blitt valgt av en rekke store offentlige kunder som NAV, Tolletaten, Forsvarsbygg, Norsk Helsenett, Lillestrøm kommune, Kristiansand kommune, UiA, Trøndelag fk med flere.
Vår læringsplattform for Teams, Zokrates, er i dag i bruk i et 30-talls kommuner i Norge, med Sandefjord, Skien og Sarpsborg som de største.
Parallellseminar
Se alle utstillere