NDLA
Seminar
Stand
Om NDLA
NDLA
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er Norges ledende produsent av digitale læringsressurser for videregående opplæring.
På vår plattform finner du 16 000 læringsressurser fordelt på 150 eksamensfag. Læringsressursene våre har høy kvalitet, er faglig oppdatert og de er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og elever. meste av våre ressurser er universelt utformet (UU). De er tilgjengelige på både bokmål og nynorsk. Vi tilbyr også noen ressurser på samisk.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid bestående av ti fylkeskommuner. Våre medarbeidere har dokumentert faglig formidlingsevne og digital kompetanse, og mange jobber i videregående skole ved siden av jobben i NDLA.
Dermed er vi tett på skolehverdagen, slik at vi kan lage engasjerende og lærerike ressurser.

Ønsket vårt er å bidra til et mer åpent og inkluderende kunnskapssamfunn hvor kunnskap er tilgjengelig for alle. Alle våre læringsressurser er derfor åpne og fritt tilgjengelige for alle.
Slik er vi et av Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål 4 om inkluderende og god utdanning for alle. NDLA er en betydelig aktør i det globale Open Educational Resources-arbeidet (OER) som alle FNs medlemsland har forpliktet seg til å satse på.
Parallellseminar
Se alle utstillere