10-Fingre
Vitec MV (IntoWords)
Vi har relansert vårt populære tastaturtreningsprogram 10-Fingre. Ønsker du at elevene skal ha god skriveflyt på tastaturet når de skal produsere tekst? Da bør du melde deg på Parallellseminaret til Vitec MV, så skal vi vise deg 10-Fingre – tastaturtrening med mening.
Det er åpenlyst at elevene skriver hurtigere og med bedre flyt når de bruker ti fingre enn med to eller tre fingre. Selv om det tar tid å lære, finnes det flere positive årsaker til å tidlig investere tid til å systematisk trene 10-fingre-systemet.
10-Fingre er et godt redskap i lese- og skriveundervisningen. Alle ord og setninger i programmet har et meningsbærende innhold, og bokstavinnlæringen på tastaturet er knyttet til en kontekst. I begynneropplæringen er det anbefalt at tekstene skal ha en mening, men innholdet kan være enkelt.
Integrert i programmet er det mulig å velge opplesning av bokstavlyd, ord og setninger. Dermed vil elevene få gjentatte repetisjoner av bokstav-lyd korrespondansen. For eldre elever kan tastaturtrening bidra til å få mer flyt i fingersettingen på tastaturet, slik at energien kan flyttes fra å taste inn bokstaver til innhold i teksten.
I LK20 finnes det kompetansemål i norsk etter både 2.trinn, 4.trinn og 7.trinn som inneholder at eleven skal mestre å skrive tekster på tastatur. I tillegg er digitale ferdigheter en del av de grunnleggende ferdighetene, og for å kunne bruke digitale ressurser på en hensiktsmessig måte krever det en viss kompetanse fra elevene. 10-Fingre kan bidra til å utvikle elevenes digitale ferdigheter, kunne nå kompetansemålene og kjerneelementet skriftlig tekstskaping.
Meld deg på vårt seminar på Bedre læring. Du kan få en en prøvelisens på 10-Fingre slik at du kan prøve tastaturøvingsprogrammet, få tips og ideer til bruk av programvaren og høre hvorfor det er viktig å investere tid til tastaturtrening.
Se info om Vitec MV (IntoWords)