Smarte apper i Teams – Årshjul og Zokrates LM
Enable
Kom og se hvordan du med Zokrates ukeplan, portefølje og IUP kompletterer alle de fine utdanningsfunksjonene i Teams. Vårt fokus er hvordan du som lærer på en enkel måte lager individuelt tilrettelagte ukeplaner. Alt koblet mot kompetansemål fra læreplanene i Grep og oppgaveverktøyet i Teams. Få full oversikt over elevenes arbeid og vurderinger i vår portefølje, og se hvordan du dokumenterer pålagte og systematiske periodevurderinger i vår IUP (individuell utviklingsplan).
Vi vil også vise Enables teamsapp – Årshjul/PlanIt.
PlanIt er enkelt å bruke og gir en visuell fremstilling av aktiviteter på års-, månedlig og ukentlig basis. Det kommer som en egen app for Teams. PlanIt er integrert med Planner og gruppekalender, slik at innslag kan vises i kalenderen i Outlook.
Foredragsholdere: Gry Berg Andersen og Jan-Helge Akersveen
Se info om Enable