IntoWords skriverammer og IntoWords-treneren
Vitec MV (IntoWords)
Vil du at elevene dine skal ha tilgang til lese- og skrivestøtte som legger til rette for mestring og skriveglede? Da bør du i så fall melde deg på parallellseminaret til Vitec MV, så skal vi vise deg hvilke muligheter våre skriverammer i IntoWords gir i undervisningen. I tillegg vil vi presentere vår nye IntoWords-trener hvor elevene får god opplæring og trening på bruk av ulike teknologiske funksjoner som hjelper dem til å lese, skrive og lære.
Skriverammene gir støtte i skriveprosessen av kjente teksttyper slik som diktanalyse, bokanmeldelse eller blogginnlegg. Skriverammene veileder elevene gjennom teksttypenes struktur, innhold og språk samtidig som hver enkelt elev får den støtten de trenger -uansett ståsted.
Verktøylinjen til IntoWords er integrert i skriverammene, og gir blant annet opplesning, kontekstbaserte ordforslag, tale-til-tekst og tilgang til en hurtigoversetter.
For at du og elevene skal bli gode på å bruke de ulike funksjonene i verktøylinja, har vi laget IntoWords-treneren. Der får eleven en god gjennomgang på hvordan funksjoner kan brukes. I tillegg møter de gode treningsoppgaver hvor elevene får øvd gode strategier ved bruk av ulike funksjoner -som f.eks. bruk av tale-til-tekst, ordforslag og jokertegn og Ctrl-tastene på PC.
Meld deg på vårt seminar. Du kan få en en prøvelisens på IntoWords slik at du kan prøve skriverammene og IntoWords-treneren selv!Kommer snart
Se info om Vitec MV (IntoWords)