Aski Raski
Aski Raski
Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å knekke lesekoden? På seminar med Aski Raski får du en innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, og hvilke delferdigheter elevene må beherske for å knekke lesekoden. Videre gir vi et innblikk i hva kartleggingen vår kan gi deg i arbeidet med lesing. Vårt hovedfokus er inkludering og mestring, og vi gir deg konkrete tips til hvordan programmet kan benyttes i større grupper og for enkeltelever.
Se info om Aski Raski