Pickatale
Stand
Om Pickatale
Pickatale
Pickatale Skole er en lese- og lytte app tilpasset elever på barnetrinnet. Vi bidrar til å skape leseglede med innhold og funksjoner som engasjerer og vekker leselysten. I biblioteket har vi over 2.500 bøker med noe for alle: illustrerte bøker, kapittelbøker, faktabøker og tegneserier.
Om Pickatale
  • Et variert og bearbeidet bibliotek med spennende skjønnlitteratur og lærerike faktatekster.
  • Bøker på bokmål, nynorsk, engelsk og ukrainsk.
  • Les selv eller lytt og les med.
  • Quiz som øker motivasjonen og viser leseforståelse.
  • Lærerportal med lesehistorikk og mulighet for tildeling av lekser/deling av bøker.
  • Tilgjengelig for iPad, Chromebook og PC.

Innholdet i Pickatale
Vi byr på spennende skjønnlitteratur som egner seg til lystlesing, i tillegg til lærerike faktatekster om natur, vitenskap, historie og samfunn. Hva med fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene? Vi har bøker knyttet til bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring samt demokrati og medborgerskap.
Forskjellige leseferdigheter hos elevene? Vi har tatt hensyn til at elever har forskjellig utgangspunkt og ferdigheter, så våre bøker er delt opp i åtte forskjellige lesenivåer. Dette er nivåer som følger elevenes utvikling fra begynneropplæringen til det å bli en selvstendig leser. For å øve elevene i lesestrategier og leseforståelse, avslutter bøkene med quiz og oppgaver.
Kan man både lese og lytte? Ja visst kan man det! Mange av våre bøker har lydspor, hvor teksten samtidig utheves på skjermen.
Finnes det en oversikt på elevenes leseutvikling? Gjennom Pickatale Lærerportal tilbyr vi detaljert oversikt over elevenes leseaktivitet; hvilke bøker som er lest, total lesetid, og resultater på quiz.
Se alle utstillere