Disko
Cappelen Damm
Et av de viktigste målene med den nye strømmetjenesten Disko for videregående skole, er å gjøre klasserommet til et enda bedre sted å lære.
Disko gir en helt ny opplevelse! Fagstoffet er levende, visuelt og engasjerende presentert i en god og oversiktlig struktur.
Kom og hør om hvordan vi utvikler tjenesten for å gjøre det litt lettere for deg å engasjere og gi elevene mestring og læreglede.
Se info om Cappelen Damm