Creaza
Creaza
I Creaza har vi mangeårig erfaring med kreativ og leken tilnærming til læring og gjennom utvikling av nye løsninger og nye læremidler holder oss aktuelle og relevante!
Med fagfornyelsen/LK20 har begreper som utforsking, tverrfaglighet, skapende og elevaktiv læring fått et sterkt fokus. Til det passer Creaza sine verktøy og læremidler perfekt.
Nå er AI på leppene hos de fleste skolefolk og diskusjoner om muligheter og utfordringer preger skoledebatten. Noen snakker det opp, andre snakker det ned, og noen vet kanskje ikke helt hva de skal mene.
Uansett hvilket forhold du har til AI, ønsker vi å vise deg hvordan du kan møte denne teknologien med noe så oversiktlig som Creaza. I våre løsninger må elevene internalisere og bearbeide fagstoffet og gi det sitt helt unike uttrykk. Uansett hvilken kilde elevene bruker, må de skape sin helt egne forståelse og tolkning og presentere dette gjennom våre kreative og elevaktive digitale verktøy.
Kom på vårt seminar, så kan vi vise deg hva vi mener.
Se info om Creaza