Creaza
Creaza
I Creaza har vi mangeårig erfaring med kreativ og leken tilnærming til læring og gjennom utvikling av nye løsninger og nye læremidler holder oss aktuelle og relevante!
Med fagfornyelsen/LK20 har begreper som utforsking, tverrfaglighet, skapende og elevaktiv læring fått et sterkt fokus. Til det passer Creaza sine verktøy og læremidler perfekt.
Creazas elevaktive verktøy legger til rette for mange slags måter å lære og uttrykke seg på. Læremidlene våre er laget med utgangspunkt i disse verktøyene. Her får du læremidler med alle de fantastiske mulighetene det digitale gir oss til å tenke nytt og tilpasse fagstoffet mot den enkelte elev!
I seminaret vårt viser vi spennende og kreative smakebiter fra våre læremidler. De spenner seg fra helt fra begynneropplæringen med Alfabetplaneten til komplekse problemstillinger med konflikter i verden i dag. Du vil få smakebiter for hele grunnskolen i norsk, naturfag, engelsk, KRLE og samfunnsfag
Kunstig intelligens har tatt norsk skole med storm. Noen elsker det, noen er veldig lite begeistret for det. Men lærere og elever må forholde seg til det.

På vårt seminar rekker vi også å vise hvordan Creaza kan brukes på en fornuftig måte i sammenheng med kunstig intelligens.
Kom på vårt seminar, så kan vi vise deg hva vi mener.
Se info om Creaza