Elevmedvirkning og læremidler
BS Undervisning
Hvordan kan elevens komplette bokhylle sikre bedre bruk av alle tilgjengelige læremidler, trykket og digitale? Hvordan kan vi bistå eleven med å gjøre gode valg på sin læringsreise?
Se info om BS Undervisning