KI og fremtidens utdanning
Google for utdanning
Verden og teknologien fortsetter å utvikle seg raskt og påvirker våre liv på stadig flere områder. Utdanningen vil også måtte tilpasse seg for å møte behovene til en stadig mer digital verden. Hvordan skal læring utvikle seg? Hva kan din kommune og skole gjøre for å sikre best mulig sjanse for suksess? 
Som lærer, pedagog og leder følger du med på utviklingen, men hvordan vil du bidra til å bygge fremtidens utdanning? Kan du være i forkant?
Hør om hva som driver fremtidens utdanning, og utforsk noen av byggesteinene som kan hjelpe deg med å foreta endringer.
Se info om Google for utdanning