Dan Fitzpatrick
The AI Classroom
I dette foredraget vil Dan ta deltakerne med på en reise gjennom teknologiens evolverende verden, spesielt hvordan AI transformerer utdanning. Han vil diskutere potensialet AI har i klasserommet og gi strategier for hvordan det kan integreres i undervisningspraksis.

Om Dan Fitzpatrick
Dan Fitzpatrick, forfatter av "The AI Classroom", er en fremtredende skikkelse innen AI i utdanning og har mottatt flere utmerkelser for sitt bidrag til feltet.

Dan Fitzpatrick, en anerkjent ekspert og strateg på AI i utdanning, har jobbet som Director for Digital Strategy ved Education Partnership North East og som en senior leder ved en videregående skole. Hans bok, "The AI Classroom: The Ultimate Guide to Artificial Intelligence in Education", gir uvurderlige innsikter i AI's plass i utdanning. Med grader fra Durham University, UCL, og MIT, har Dan trent tusenvis av lærere globalt i integreringen av AI i utdanning. Hans bidrag strekker seg også til forretningsverdenen, hvor han har veiledet småbedrifter i bruken av AI.
Dan Fitzpatrick
Se hele programmet