Guri Melby
Velkommen til Bedre Læring
Guri vil åpne konferansen og samtidig gi oss en oversikt over dagens utfordringer i utdanningssektoren. Hvorfor det er essensielt å fornye måten vi tenker læring på, nå mer enn noen sinne? Hun vil også belyse viktigheten av å ha et tett samarbeid mellom forskning, politikk og praksis for å sikre en fremtidsrettet utdanningspolitikk.
Om Guri Melby
Guri Melby er ikke bare en fremtredende politiker, men også en erfaren lærer som forstår klasserommets utfordringer på et dypt nivå. Som tidligere utdanningsminister har hun kjempet for utdanningspolitikk som bygger bro mellom styringsinstanser og praksis. Med en sterk tro på sammenhengen mellom kvalitativ undervisning og nasjonal utvikling, bringer hun en balansert blanding av pedagogisk erfaring og politisk innsikt.

Guri Melby
Se hele programmet