Khalid Azam
Å navigere i den digitale foreldrerollen
Dataspill, skjermtid, oppdragelse, risiko og nordiske verdier møtes når Khalid med formidlingsevne og glimt i øyet gir oss innsikt i hvordan nordiske foreldre faktisk håndterer utfordringer knyttet til dataspill, skjermtid og barneoppdragelse. Khalid vil trekke fra sin doktorgradsforskning for å gi deltakerneverdifulle verktøy og forståelse for å navigere i den digitale tidsalderen, enten man er lærer, skoleleder, forelder eller en kombinasjon av de nevnte.

Om Khalid Azam
Khalid Ezat Azam har en imponerende akademisk bakgrunn fra NTNU og UiO innenfor sosiologi og medievitenskap. Han har arbeidet som rådgiver i Medietilsynet, spesialisert på dataspill og aldersgrenser og har holdt hyppige foredrag om alt fra grensesetting til problemspilling. I Khalids doktorgrad, med tittelen "Digital parenting in the risk society," utforsker Khalid foreldres perspektiver på risikoer ved videospill, med fokus på kjønnsstereotyper og den nordiske foreldrerollen.
Khalid Azam
Se hele programmet