Terje Ogden
Hvordan skaper man egentlig BEDRE læring?
Terje vil dele sine innsikter og erfaringer fra praktisk arbeid med lærere og elever. Han vil kombinere teori og praksis for å belyse hvilke utfordringer og muligheter som finnes i dagens skolelandskap. Med eksempler fra sitt eget arbeid og en formidlingsevne uten like vil han illustrere hvordan forskning kan oversettes til konkrete tiltak i klasserommet.
Om Terje Ogden
Med flere år i gamet som utdanningsforsker enn de aller fleste, er Terje Ogden en skikkelse som mange lærere kjenner. Enten takket være hans bøker, som har blitt en integrert del av lærerutdanninger, eller ett av hans mange innsiktsfulle foredrag. Terjes evne til å koble teori med praksis har gitt ham en unik posisjon i det pedagogiske landskapet i Norge. Terje har en unik tilnærming til pedagogikk som strekker seg utover teoretisk forståelse; han har arbeidet tett med skoler, lærere, og elever for å sikre at hans forskning gir direkte verdi i klasserommet.
Terje Ogden
Se hele programmet