Katrine Løken
Bedre læring: Integrering av helse, kriminalitetsforebygging, og utdanningsmetoder
Dette foredraget av Katrine Løken vil utforske sammenhengen mellom helse, kriminalitetsforebygging, og utdanning. Med sin bakgrunn i samfunnsøkonomi, vil Katrine vise hvordan disse elementene samspiller og bidrar til suksess i utdanningsløpet. Hun vil diskutere viktigheten av å fullføre utdanningsløp og hvordan dette korrelerer med bedre helse og mindre kriminalitet.

Hun vil presentere innsikter fra både egne og kollegers studier, og gi et dypdykk i hvilke metoder som fremmer effektiv læring. Hun vil bruke eksempler fra nasjonale og internasjonale studier for å belyse vellykkede tilnærminger i utdanningssektoren, som smågruppeundervisning, fokus på sosio-emosjonelle ferdigheter, og betydningen av fysisk aktivitet for akademisk suksess.

Foredraget vil også adressere utfordringer og politiske tiltak som kan støtte utdanningens rolle i å fremme helse og redusere kriminalitet. Katrine vil dele perspektiver på hvordan utdanning kan bidra til å redusere ulikheter i samfunnet og foreslå potensielle veier for fremtidig forskning og politiske beslutninger.

Målet med foredraget er å gi publikum en helhetlig forståelse av hvordan integrerte tilnærminger i utdanning kan bidra til å redusere ulikhet og fremme et tryggere samfunn.
Om Katrine Løken
Professor Katrine Løken er en samfunnsøkonomi som har jobbet mye med utdanning, helse, kriminalitet og familiepolitikk. Med en solid akademisk bakgrunn, har hun utforsket hvordan økonomiske prinsipper kan anvendes for å forbedre utdanningssektoren. Hennes forskning har blant annet fokusert på sammenhengen mellom helse, kriminalitetsforebygging, og utdanning. Dette arbeidet har vunnet internasjonal anerkjennelse, og hennes innsikter har vært fundamentale i utforming av utdanningspolitikk og praksis.

Løken er kjent for sitt engasjement og sin lidenskap for utdanning og evnen til å formidle komplekse ideer på en forståelig måte. Hun leder for tiden en ekspertgruppe for Kunnskapsdepartementet om "Betydningen av skole, sfo og barnehage for sosial utjevning og sosial mobilitet". Med sin unike tilnærming har hun blitt en viktig stemme i diskursen rundt skoleutvikling og politiske tiltak for å skape nettopp bedre læring.
Løken er kjent for sitt engasjement og sin lidenskap for utdanning og evnen til å formidle komplekse ideer på en forståelig måte. Med sin unike tilnærming har hun blitt en viktig stemme i diskurssen rundt skoleutvikling og politiske tiltak for skape nettop bedre læring.

Katrine Løken
Se hele programmet