Carl Andreas Myrland
Verdens siste debattinnlegg om skjermtid
Carl Andreas vil diskutere misoppfatningene om skjermtid i skolen og rydde opp i diskurssen som har herjet det siste drøyet året. Han vil beskrive hvordan han som lærer har navigert i det digitale landskapet, og den tidvis polariserte debatten, for å gi publikum alt det de trenger av argumentene, fortellinger og innsikt for å forsøke å sette en siste spiker i debatten.
Om Carl Andreas Myrland
Carl Andreas Myrland jobber som lærer ved Østvang skole i Løten kommune i Innlandet. Han har de siste årene utviklet en sterk forståelse, og en tydelig identiett, rundt hvordan digitale verktøy kan og bør brukes i klasserommet. Med sin erfaringsbaserte tilnærming og tydelige stemme har Carl Andreas utfordret både tradisjonelle og moderne undervisningsmetoder for å finne den beste balansen. Carl Andreas er aktiv i Lær Kidsa Koding og har en rekke kronikker og debattinnlegg på samvittigheten.

Carl Andreas Myrland
Se hele programmet