Magnus Nohr
KI og Tilrettelagt Undervisning
Foredraget "KI og Tilrettelagt Undervisning" med Magnus Nohr vil utforske kunstig intelligensens rolle i utdanning, med spesiell oppmerksomhet mot tilpasset undervisning for elever med spesielle behov. Nohr, førstelektor ved Høgskolen i Østfold og selv dyslektiker, deler sine unike perspektiver og erfaringer om hvordan KI-verktøy kan forbedre læringsopplevelsen for studenter med lærevansker som dysleksi. Han vil demonstrere praktiske anvendelser av disse verktøyene i undervisningsmiljøer, hvor de kan tjene både som kompenserende hjelpemidler for studenter og som personlige assistenter.Med en omfattende bakgrunn i IKT og læring, inkludert lederroller i MOOC-studier og produksjon av pedagogiske videoer, er Nohr godt rustet til å formidle dette emnet. Hans arbeid med pedagogisk bruk av KI i skolen er også kjent fra hans rolle som vert for podkasten "Pedagogisk Intelligens" og hans populære undervisningsvideoer på YouTube. Gjennom dette foredraget vil deltakerne få innsikt i hvordan KI kan transformere undervisningsmetoder og gjøre læring mer tilgjengelig og engasjerende for alle studenter.rt!
Om Magnus Nohr

Magnus Nohr er en anerkjent førstelektor ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold, med en spesiell interesse og ekspertise i bruk av kunstig intelligens (KI) i undervisning og læring. Som en dedikert pedagog og innovatør, har Nohr jobbet i feltet siden 1996, og har bidratt betydelig til både teoretisk og praktisk forståelse av IKT i utdanning. Han er kjent for sitt arbeid med MOOC-studier, spesielt IKTMOOC og IKTPEDMOOC, som har oppnådd en bemerkelsesverdig høy gjennomføringsgrad i Norge.
Nohr har en personlig tilknytning til utfordringer knyttet til læring, da han selv er dyslektiker. Denne erfaringen har ledet ham til å utvikle og bruke ulike KI-verktøy i sitt eget liv, både som student og lærer. Hans tilnærming til teknologi er praktisk og empatisk, og han har et dypt engasjement for å gjøre læring mer tilgjengelig og engasjerende for alle, spesielt de med lærevansker.
Utover hans akademiske prestasjoner har Nohr også markert seg som en innflytelsesrik stemme utenfor klasserommet. Han er vert for podkasten "Pedagogisk Intelligens - Kunstig intelligens i skole og undervisning" og har oppnådd over 1,5 millioner visninger på sine pedagogiske videoer på YouTube. I 2022 ble han anerkjent som årets nettpedagog, en hyllest til hans bidrag til digital undervisning og læring.
I tillegg til hans faglige innsats, viser Nohrs personlige interesser hans mangfoldige talenter og lidenskaper. Han leder Forum for IKT i Østfoldskolen og er aktiv i ølbryggingsmiljøet som leder for HiØL – Høgskolen i Østfolds Ølbryggerlaug. Disse aktivitetene reflekterer hans kreativitet og engasjement for samfunnet, og bidrar til hans unike profil som en innovativ og allsidig pedagog.
Magnus Nohr
Se hele programmet