Morten Godwin
Ny teknologi gir muligheter som kun begrenses av fantasien. Ikke er det juks heller.
I dette engasjerende foredraget vil professor Morten Goodwin, en av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens, utforske hvordan AI kan transformere utdanningssystemet. Forestill deg å intervjue karakterer fra klassiske skuespill som Ibsens "Et dukkehjem" i klasserommet. Dette er bare en av de utallige mulighetene som AI bringer til bordet.
Foredraget vil dekke:
  • Hvordan AI kan gjøre elever bedre i skriving og øke deres motivasjon.
  • Hvordan teknologien kan lette lærerens hverdag og tilby kreative undervisningsmetoder.
  • De etiske dilemmaene rundt bruk av AI i utdanning, inkludert bekymringer om juks.
  • Hvordan AI vil påvirke fremtidens arbeidsliv og hvorfor det er viktig at både lærere og elever forstår denne teknologien.
Morten Goodwin vil også dele innsikt fra et pilotprosjekt der videregående skolelærere fikk oppleve AI i praksis. Han vil argumentere for at vi står ved begynnelsen av en pedagogisk revolusjon, og at det er på tide å se mulighetene fremfor begrensningene.
Dette foredraget er en must-see for lærere, pedagoger, og alle som er interessert i fremtidens utdanning.
PS: Denne beskrivelsen er laget av en kunstig inteligens, og morten var så fornøyd at han ville la den stå. Det er jo litt gøy bare det :)
Om Morten Godwin
Dr. Morten Goodwin er professor ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research. Morten Goodwin (født 1980) ble introdusert til kunstig intelligens da han på 2000-tallet tok en mastergrad i Agder, og han har vært bitt av basillen siden. Han dro senere til Danmark for å spesialisere seg med en PhD innen kunstig intelligens, og er nå en aktiv forsker med mer en 110 fagvellevurderte bak seg. Han underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler med fokus å de enorme fremskritt både innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Høsten 2020 gav han ut boken "AI. Myten om maskinene"
Morten Godwin
Se hele programmet